Wat is Avalympics vzw?

Sinds 1988 biedt AVALYMPICS vzw kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen de mogelijkheid om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen.

Wij streven ernaar om in elke sporttak samen te werken met een valide sportclub.