Special Olympics

www.special-olympics.be 

Onze missie:

Sociale integratie van personen met een verstandelijke beperking in de hand te werken door middel van sport.

Onze doelstellingen:

Het aantal van 12.500 atleten, die nu regelmatig een aangepaste sport beoefenen, op te trekken naar 20.000 het taboe dat verstandelijke beperking vandaag nog steeds met zich meedraagt door te breken toffe evenementen organiseren.

Onze acties:

De jaarlijkse organisatie van Nationale Spelen, afwisselend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel in cyclus van 5 jaar, waarbij duizenden vrijwilligers hun krachten bundelen om van dit evenement een onvergetelijke ervaring te maken, zowel op sportief als op sociaal vlak. De afvaardiging van Belgische atleten op de Wereldwinter- en de Wereldzomerspelen, die afwisselend om de twee jaar plaatshebben. De ondersteuning van lokale initiatieven die in onze missie kaderen; dit via de medewerking van scholen, sportclubs, instituten, steden en gemeenten,… De verdere ontwikkeling van het programma Play Unified dat het gezamenlijk sporten promoot van personen met een verstandelijke beperking – atleten genoemd – en personen zonder, partners genoemd. En naast sport, de ontwikkeling van non-sportprogramma’s die onze missie nog versterken: Healthy Athletes Program, Healthy Communities, Athletes Leadership Program en Family.