Wie zijn we en wat doen we

Sinds 1988 biedt AVALYMPICS vzw kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen de mogelijkheid om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen.

Wij streven ernaar om in elke sporttak samen te werken met een valide sportclub.

Samen bouwen we de ervaring op om onze atleten met een beperking in de door hen gekozen sporttakken zo goed mogelijk te begeleiden. De valide clubs beschouwen onze atleten met een beperking als volwaardige clubleden en betrekken hen volledig binnen de clubwerking.

De filosofie achter AVALYMPICS vzw : actieve sportbeoefening biedt personen met een beperking niet alleen een gezonde vrijetijdsbesteding, maar het geeft hen ook een verhaal, met name de trainingen, de wedstrijden, de medailles, de sfeer, de ontmoetingen … Kortom allerhande ervaringen, die zij graag vertellen en beleven.

Centraal staat de beleving van het hele sportgebeuren. De beleving (het recreatieve) primeert steeds boven de prestatie (het competitieve) d.w.z. iedereen presteert naar eigen niveau en mogelijkheden. Wij kiezen dan ook bewust voor ‘breedtesport’ in plaats van ‘topsport’.

Elke persoon met een verstandelijke beperking is welkom, op voorwaarde dat hij of zij geïnteresseerd is in het actief beoefenen van een sporttak. Wij vragen een engagement van onze atleten (en hun ouders), met name regelmatig trainen, alsook, in de mate van het mogelijke, deelnemen aan wedstrijden. Omwille van de beperking kunnen de sportieve mogelijkheden van een atleet misschien beperkt zijn, toch mag het geen hinderpaal vormen om mee te sporten. Als je ziet hoe gedreven deze atleten hun sport beoefenen, kan je als coach alleen maar ‘genieten en respect betonen’ en vooral zelf even gedreven verder werken.

Op trainingsvlak vertrekken wij vanuit een duidelijke en vaste structuur. Regelmatig herhalen van oefeningen tijdens een training geeft onze atleten zekerheid. Anderzijds gaan wij op zoek naar de grenzen van onze atleten en proberen we deze grenzen langzamerhand te verleggen, waarbij we steeds respect tonen voor de eigenheid en de mogelijkheden van onze atleten.

Nieuwe sportbeoefenaars dienen dan ook direct mee te trainen, al kijkend naast het sportterrein bouwt men alleen maar vooroordelen op. Tenslotte proberen wij zo weinig mogelijk de spelregels van ons sportaanbod aan te passen.

In elke sporttak die we aanbieden, proberen wij zelf een wedstrijd of een tornooi te organiseren of onze atleten de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan nationale en internationale competities voor personen met een verstandelijke beperking. Het hart en de kracht van AVALYMPICS vzw blijven de meer dan 80 vrijwilligers-trainers, die wekelijks actief bezig zijn met de training en opleiding van onze atleten. De werking wordt gedragen door deze vrijwilligers, in de echte zin van het woord!

Avalympics is een werkwoord!

Korte historiek

De wortels van AVALYMPICS vzw liggen in het MPI van Oosterlo (Geel). In 1988 legde de plaatselijke tafeltennisclub MEPP-STEGETA de Geelse markt vol met frankskes, teneinde haar kas te spijzen, maar ook een goed doel te ondersteunen.

Gelukkig bleef het niet bij een financiële ondersteuning, maar nam MEPP-STEGETA het initia-tief om tafeltennistrainingen te organiseren voor personen met een verstandelijke beperking. Het voorbeeld van MEPP-STEGETA kreeg al vlug navolging op het vlak van zwemmen – GEELSE SPORTVERENIGING ZWEMMEN en atletiek – LOOISE A.V.  Al vlug groeide de noodzaak van de oprichting van een onafhankelijke vzw, met name AVALYMPICS, om de samenwerking tussen de clubs te coördineren en nieuwe initiatieven uit de grond te stampen.

Een sneeuwbal was vertrokken, langzamerhand groeiend in een lawine met de naam AVALYMPICS vzw en hopend dat dit voorbeeld inspirerend werkt, zodat er kan samengewerkt worden over alle grenzen en soms ook vooroordelen heen.