Help ! Ik kan nog niet zwemmen. Ontgoocheld ? Niet getreurd !
G-ZWEMSCHOOL OP ZATERDAG 

Je kan op zaterdag leren zwemmen. We bieden elke kind met een verstandelijke en/of motorische beperking (vanaf 5 jaar) de mogelijkheid om te leren zwemmen in het Stedelijk Zwembad, Fehrenbachstraat 26a te Geel. Van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Een project van Zgeel in samenwerking met de Geelse Sportdienst en Avalympics vzw.

Kostprijs : 140 euro voor een volledig seizoen (van september tot juni).
Interesse : Cindy Kenis tel. 0496/17.79.28 of e-mail: zgeel.gzwemschool@gmail.com

Ook voor de G-zwemschool op zaterdag wordt noodgedwongen gewerkt met een wachtlijst.
Dus, veiligheidshalve eerst Cindy contacteren.